Javni poziv za angažman stručnog lica za potrebe realizacije promotivnih aktivnosti

Za potrebe kreiranja promotivnih materijala u okviru projekta „Inkluzivna škola sporta“, Plivački klub „SPID” raspisuje javni poziv za angažman stručnog lica (1 izvršilac) na period trajanja projektnih aktivnosti (decembar 2019. – juni 2020. godine). USLOVI: 1. Državljanin/ka BiH, 2. Najmanje SSS, 3. Iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima Read more…

Javni poziv za angažman fizioterapeuta/ice u okviru projekta “Inkluzivna škola sporta”

Javni poziv za angažman fizioterapeuta/ice u okviru projekta „Inkluzivna škola sporta “ Za potrebe realizacije sportskog programa PREVENTIVNO-KOREKTIVNA GIMNASTIKA, Plivački klub „SPID” raspisuje javni poziv za angažman fizioterapeuta/ice (1 izvršilac) na period od tri mjeseca (ukupno 36 radnih sati). USLOVI: Državljanin/ka BiH, Najmanje SSS-smjer fizioterapeutski tehničar, Iskustvo u radu sa Read more…