Kako osoba sa invalidietom može početi sa plivanjem u Plivačkom klubu SPID Sarajevo?

Prije svega potrebno je kontaktirati trenera putem maila ili na kontakt telefon da bi dogovorili individualni trening na kojem se vrši procjena trenutnog stanja budućeg plivača. Nakon stručne procjene trener donosi odluku u koju grupu treba poslati dijete ili da se nastave individualni treninzi sve dok budući plivač ne usvoji osnovna motorička znanja iz plivanja da bi mogao pratiti grupu i grupni trening.
Svaki trening se planira prema svakom plivaču posebno zavisno od njegovog stepena invaliditeta i od njegovog stepena usvojenosti motoričkih kretnji koje su potrebne da bi uspješno vršili radnju koja se zove plivanje. Najbolji plivači iz svih grupa idu na plivačka takmičenja širom Bosne i Hercegovine, regije ali i evrope.

Categories: Program rada