Termini treninga

Osobe sa invaliditetom

Utorak
 • Grupa III - 15 do 16h
 • Grupa II - 16 do 17h
 • Grupa I - 17 do 18h
 • VELIKI BAZEN - 10 do 11h, 16 do 17h
Četvrtak
 • Grupa III - 15 do 16h
 • Grupa II - 16 do 17h
 • Grupa I - 17 do 18h
 • VELIKI BAZEN - 10 do 11h, 16 do 17h
Nedjelja
 • VELIKI BAZEN - 10 do 11h, 16 do 17h

Tipična djeca

Utorak
 • 18:30 - 19:30h
Četvrtak
 • 19:30 - 20:30h
Nedjelja
 • 16:00 - 17:00h

Tipična djeca - Elementarna škola plivanja

Ponedjeljak
 • 17:00 - 18:00h
Srijeda
 • 17:00 - 18:00h
Petak
 • 17:00 - 18:00h