Rehabilitacija, resocijalizacija i inkluzija

Opis programa

Fizička aktivnost koja angažuje sve vrste mišića, a blagotvorno djeluje na pluća, mišiće, zglobove i srce jeste plivanje. Ova aktivnost djeluje na vezivno tkivo, te omogućava bolju koordinaciju rada nogu i ruku. Plivanje je gotovo jedina aktivnost za koju nema dobnog ograničenja i jedan od rijetkih sportova koji ne predstavlja gotovo nikakav napor za ligamente, hrskavicu, te se preporučuje ljudima svih dobi.

Plivanje je jedina sportska aktivnost u koju je moguće uključiti dijete već od najranije dobi. Kretanje u vodi ima pozitivan učinak na dječji organizam u cijelosti, jer potiče pravilan tjelesni rast i razvoj, razvija bazičnu motoriku te doprinosi razvoju kognitivnih i konativnih sposobnosti. S toga je cilj našeg kluba, prvog i jedinog plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, rehabilitacija, resocijalizacija i inkluzija osoba sa invaliditetom kroz plivanje i vodene sportove, razvoj i unapređenje sporta za osobe sa invaliditeom, podsticanje i promoviranje programa omasovljavanja sportista osoba sa invaliditetom, sve do maksimalnog razvoja njihovih sposobnosti i potencijala.

Jedan od glavnih ciljeva jeste da izvršimo uspješnu inkluziju plivača osoba sa invaliditetom tako što će raditi treninge sa osobama koje nemaju procenat invalidnosti gdje ćemo im dati priliku da dokažu sebi i drugima da mogu biti ravnopravni članovi našeg društva i naše zajednice, što će preventivno djelovati na svaki vid diskriminacije osoba sa invaliditetom. Svaki čovjek, svako dijete treba da ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne razlike. U inkluzivnom društvu je svaka osoba poštovana i prihvaćena kao ljudsko biće. S toga je najbolja spoznaja kada čovjek spozna sebe, koristeći svoje znanje kao najjače oružje u nastojanju da se ruši ono što nas sputava, predrasude. Pružajući ruku prijateljstva i stvarajući jednu pozitivnu priču putem sporta koji jača i dušu i tijelo.
Život je ono što činimo, ono što se pamti, što nas spaja. U vodi smo svi jednaki i svi zajedno idemo dalje.

Olimpijski bazen Otoka

Sarajevo

Društvene mreže

+387 61 836 83

Amel Kapo

Kontaktirajte nas