JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU SPORTSKE OPREME

Udruženje Plivački klub “SPID” poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače sportske opreme da  dostave svoje ponude po navedenom Javnom pozivu i specifikaciji koja je sastavni dio istog.

Specifikacija sportske opreme koja se nabavlja putem ovog javnog poziva je prikazana u sljedećoj tabeli:

REDNI BROJNAZIV OPREMETEHNIČKA SPECIFIKACIJABROJ KOMADA/SETOVA
1.Samostojeći air bikeAir bicikl sa kompjuterom sa 5 funkcija,
Optećenjem 8 nivoa,
Zamajacem 6 kg,
Težina sprave 48 kg.
1 komad
2.Medicinska lopta 3kgLopta medicinska sa rukohvatom težine 3 kg.5 komada
3.Medicinska lopta 4kgLopta medicinska sa rukohvatom težine 4 kg.5 komada
4.Medicinska lopta 5kgLopta medicinska sa rukohvatom težine 5 kg.5 komada
5. Kettelebell teg 5 kg  Uteg sa ručkom težine 5 kg.1 komad
6.Kettelebell teg 6 kgUteg sa ručkom težine 6 kg.1 komad
7.Kettelebell teg 9 kgUteg sa ručkom težine 9 kg.1 komad
8.Kettelebell teg 10 kgUteg sa ručkom težine 10 kg.1 komad
9.TRX trakeNosivost 130 kg,
Podesiva traka po dužini,
Dvije ručke sa soft gripom,
Dva pomična karabinera.
2 komada
10.Trake za vjezbanje3 latex trake u setu sljedećih dimenzija:
1.2,86X208X0,45cm
2.1,3X208X0,45cm
3.4,45X208X0,45 cm
2 seta

Sportska oprema se nabavlja u sklopu projekta „Akademija adaptivnog sporta“ koji se realizuje u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Ponudu je neophodno dostaviti elektronskim putem na email:  klubspid@gmail.com, najkasnije do 14. 4. 2023. godine do 16:00 h.

Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača će u roku od dva dana od zatvaranja Javnog poziva obavijestiti izabranog dobavljača o rezultatima evaluacije pristiglih ponuda.

Categories: News