Udruženje Plivački klub “SPID” poziva sve zainteresovane kvalifikovane izvođače da dostave svoje ponude za kreiranje promotivnih materijala u sklopu projekta “Akademija adaptivnog sporta” koji se realizuje u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Ponuda treba da uključuje sljedeće usluge/proizvode:        

-Produkcija 1 (jednog) kratkog  videa o realizovanom projektu u trajanju  8-15 minuta;

-Produkcija  10 (deset) video klipova za društvene mreže u trajanju od okvirno 60-90 sekundi;

-Kreiranje fotografija (najmanje 20 fotografija po jednom sportskom programu, ukupno 60 fotografija).

Ovaj angažman uključuje:

-Pripremu plana produkcije u saradnji sa projektnim timom;

-Snimanje video materijala;

-Montiranje video materijala;

-Finalna produkcija video materijala najkasnije do 1. oktobra 2023. godine;

-Kreiranje ukupno 60 fotografija projektnih aktivnosti (20 fotografija po jednom sportskom programu;

-Rok za dostavljanje fotografija je:

1. Preventivno-korektivna gimnastika (30.6.2023.);

2. Sjedeća odbojka (31.8.2023.);

3. Plivanje (15.10.2023.).

Ponuda treba sadržati zbirnu cijenu za sve navedene usluge.

Ponudu je neophodno dostaviti elektronskim putem na email:  klubspid@gmail.com, najkasnije do 20. 4. 2023. godine do 16:00 h.

Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača će u roku od dva dana od zatvaranja Javnog poziva obavijestiti izabranog izvođača o rezultatima evaluacije pristiglih ponuda. koji se realizuje u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Categories: News