Javni poziv za djecu/mlade s invaliditetom/poteškoćama u razvoju sa područja Općine Centar Sarajevo za učešće u projektu “Akademija adaptivnog sporta”


Projektom “Akademija adaptivnog sporta” će se djelovati u dva pravca i to uključivanju djece/mladih s invaliditedom/poteškoćama u razvoju u sportske aktivnosti u cilju unapređenja zdravlja i inkluzije u društvo i jačanju ljudskih kapaciteta u segmentu adaptivnog sporta kroz edukaciju studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. 

Projekat će obuhvatiti: 
1. Edukaciju o adaptivnom sportu za roditelje djece/mladih s invaliditetom/poteškoćama u razvoju

2. Realizaciju tri sportska programa u trajanju od 6 mjeseci i to:

– Sjedeća odbojka,

– Preventivno-korektivna gimnastika,

– Plivanje.

3. Promotivnu kampanju “I ja se bavim sportom” u okviru koje će se predstaviti uspješne priče korisnika projekta.
Prijavu na Javni poziv je moguće izvršiti popunjavanjem online obrasca koji se nalazi na sljedećem linku:

 https://docs.google.com/forms/d/1qpe9DmqIGIW5FHFvNtdKhg8w4WyCssx3qVdygSts9mc/edit


Više informacija o projektu je moguće dobiti putem e-maila: klubspid@gmail.com
Rok za prijavu: 20. 3. 2023. godine.


Projekat se realizuje u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP BiH.

Categories: News