Za potrebe realizacije škole plivanja za mlade sa invaliditetom/poteškoćama u razvoju, Plivački klub „SPID” raspisuje javni poziv za angažman trenera/ice (1 izvršilac) na period od četiri mjeseca (ukupno 48 radnih sati). 

USLOVI:
1. Državljanin/ka BiH,
2. Završen Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (najmanje 240 ECTS), ili najmanje 5 godina iskustvo u bavljenju plivanjem,
3. Iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom/poteškoćama u razvoju najmanje 6 mjeseci.

OPIS POSLOVA:
1. Ulazna testiranja motoričkih sposobnosti ciljne skupine,
2. Izrada programa škole plivanja na osnovu potreba grupe,
3. Učešće u realizaciji programa,
4. Završna testiranja i izrada stručnog izvještaja o postignutim rezultatima provedenog programa.

DOSTAVLJANJE PONUDA:
Popunjen obrazac ponude zajedno sa CV-om slati  na email: klubspid@gmail.com.
Rok za dostavljanje ponuda je: 28.06.2022. do 16:00 h.
Ponuda treba da obuhvati jediničnu brutto cijenu za realizaciju cjelokupnog programa.

Naručitelj će najkasnije u roku od pet dana od zatvaranja Javnog poziva za dostavljanje ponuda izabrati najpovoljnijeg ponuđača te istog službeno obavijestiti e-mailom.

Projekat “Sportom do inkluzije “ se provodi u sklopu projekta „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS projekat) kojeg uz podršku Porticus fondacije provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Preuzmi obrazac:

Categories: News