Javni poziv za angažman fizioterapeuta/ice u okviru projekta „Inkluzivna škola sporta “

Za potrebe realizacije sportskog programa PREVENTIVNO-KOREKTIVNA GIMNASTIKA, Plivački
klub „SPID” raspisuje javni poziv za angažman fizioterapeuta/ice (1 izvršilac) na period od tri
mjeseca (ukupno 36 radnih sati).


USLOVI:

 1. Državljanin/ka BiH,
 2. Najmanje SSS-smjer fizioterapeutski tehničar,
 3. Iskustvo u radu sa djecom sa posebnim potrebama.
  OPIS POSLOVA:
 4. Ulazna testiranja motoričkih sposobnosti ciljne skupine,
 5. Izrada programa vježbi na osnovu potreba grupe,
 6. Učešće u realizaciji programa preventivno-korektivne gimnastike za djecu s posebnim
  potrebama,
 7. Završna testiranja i izrada stručnog izvještaja o postignutim rezultatima provedenog
  programa.
  DOSTAVLJANJE PONUDA:
  Popunjen obrazac ponude zajedno sa CV-om slati na email: klubspid@gmail.com.
  Rok za dostavljanje ponuda je: 27.11.2019. do 16:00 h.
  Ponuda treba da obuhvati jediničnu brutto cijenu za realizaciju cjelokupnog programa.
  Naručitelj će najkasnije u roku od pet dana od zatvaranja Javnog poziva za dostavljanje ponuda
  izabrati najpovoljnijeg ponuđača te istog službeno obavijestiti emailom.

Projekat “Inkluzivna škola sporta “ se provodi u sklopu programa ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) kojeg finansira Europska unija, a provodi UNDP.

Categories: News