Collection of Good Practices for Inclusion in Sports was produced within the Erasmus Sport project Inclusion Reloaded (project nr. 101089509). It gathers good practices in inclusive sport at local, regional, or national level in Bosnia Herzegovina, Italy, Portugal and Serbia. For the purpose of this collection, inclusive sport practice is defined as any practice that seeks to make people from all abilities, backgrounds, gender and sexual orientation feel welcome to take part in physical activity and sport practice. Project “Inclusion Reloaded” is implemented by Club for Youth Empowerment 018 (KOM 018) – Serbia, in cooperation with Paralympic Committee – Serbia, Faculty of Sport and Physical Education, University of Nis – Serbia, Beyond Borders – Italy, CESIE – Italy, Swimming club for people with disabilities “SPID” – Bosnia and Herzegovina, Sport Club for Blind and Visually Impaired Children and Youth “Centar” Sarajevo – Bosnia and Herzegovina and Sport Evolution Alliance (SEA) – Portugal. The project is built on 4 main pillars: · Exchange of good practices and experience of 8 project partners and network for the increased capacities of each partner involved. · Joint action of 8 project partners to develop new methodologies for inclusive approach in sport mainly for teachers of sport and physical education and sport clubs’ staff. · Practical implementation of the inclusive sport methodologies by teachers of sport and physical education and sport clubs’ staff in the local schools and sport clubs · Empowerment of local communities, especially children and youth to combat intolerance, discrimination and social exclusion of youth with disabilities and youth at risk. Project “Inclusion Reloaded” is implemented in the period: 01.01.2023 to 30.06.2025 in 4 countries: Bosnia and Herzegovina, Italy, Portugal and Serbia. Project is funded by the European Union through Erasmus + Cooperation Partnerships.

Zbirka dobrih praksi za inkluziju u sportu je izrađena u okviru Erazmus Sport projekta Inclusion Reloaded (projekat br. 101089509). Ona okuplja dobre prakse u inkluzivnom sportu na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini, Italiji, Portugalu i Srbiji. Za potrebe ove kolekcije, inkluzivna sportska praksa je definisana kao svaka praksa koja nastoji da učini da se ljudi svih sposobnosti, porekla, pola i seksualne orijentacije osećaju dobrodošli da učestvuju u fizičkoj aktivnosti i sportskoj praksi. Projekat “Inclusion Relaoded” implementira Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) – Srbija u saradnji sa Paraolimpijskim Komitetom Srbije, Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu – Srbija, Beyond Borders – Italija, CESIE – Italija, PK “SPID” – Bosna i Hercegovina, Sportski klub za slijepe i slabovidne “Centar” Sarajevo i Sport Evolution Alliance (SEA) – Portugalija. Projekat za zasniva na 4 stuba: · Razmena dobrih praksi i iskustava 8 partnera i umrežavanje radi izgradnje kapaciteta svakog od partnera na projektu · Zajednička akcija 8 projektnih partnera za izradu novih metodologija za inkluzivni pristup u sportu, prvenstveno za nastavnike fizičkog vapitanja i sportske radnike · Praktična primena metodologija za inkluzivni sport od strane nastavnika sporta i fizičkog vaspitanja i sportskih radnika u lokalnim školama i sportskim klubovima · Osnaživanje lokalnih zajednica, naročito dece i mladih za borbu protiv netolerancije, diskriminacije i društvene isključenosti mladih za invaliditetom i mladih u riziku Projekat “Inclusion Reloaded” se implementira u periodu 01.01.2023 – 30.06.2025 u 4 države: Bosna i Hercegovina, Italija, Portugalija i Srbija. Projekat finansira Evropska Unija kroz Erasmus + Cooperation Partnerships.

#inclusionreloaded #erasmusplussport #EuropeanUnion #europeancommission #inclusivesports #youthsports #sports #kom018

Beyond Borders Italy KOM 018 – Club for Youth Empowerment 018 / Klub za osnaživanje mladih 018 Plivački KLUB SPID Foundation of National Paralympic Committee of Serbia Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš CESIE Sport Evolution Alliance

Categories: News