U četvrtak 13. decembra 2018. godine u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu održana je naučno-stručna konferencija pod nazivom „Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi“.
Na konferenciji, na kojoj je učestvovalo više od 150 sudionika, predavanja su održali eminentni predavači: mr. sc. Azemina Njuhović, prof. dr. Dženana Husremović, prof. dr. Mirjana Mavrak, doc. dr. Haris Memišević, mr. sc. Azur Kuduzović i Amel Kapo, MA.

Categories: Drugi o nama