Amel Kapo

Biografija

Amel Kapo rođen 02.06.1986. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja diplomirao 2015. godine. Diploma o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja. Magistrirao 2016. godine – Diploma o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju Magistar sporta i tjelesnog odgoja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Upisao je doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu.

Još kao student prvog ciklusa studija radio je kao spoljni saradnik na Olimpijskom bazenu Otoka na poslovima realizatora elementarne škole plivanja. Njegov dobar rad prepoznao je Plivački klub Sport Time koji ga u septembru 2013. godine angažuje za rad u elementarnoj školi plivanja, te u takmičarski pogon.

Tokom Magistarskog studija 2015. godine osniva prvi i jedini plivački klub za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. U kratkom vremenskom periodu uspio je uključiti preko stotinu osoba sa invaliditetom sa različitim vrstama stepenima i oblicima invaliditeta u elementarnu školu plivanja te napraviti odlične rezultate sa takmičarskim pogonom gdje su najbolji para plivači nastupili na mnogim međunarodnim takmičenjima. Osvojili su mnogo medalja. Kao selektor para plivačke reprezentacije Bosne i Hercegovine sa svojim para plivačima uspjeli su upisati historijski nastup na Mediterasnkim igrama u Tarragoni 2018, Španija te Evropskom prvenstvu u para plivanju Dublin 2018, Irska gdje su ostvarili historijske i zapažene rezultate za Bosnu i Hercegovinu. 

Selektor para plivačke reprezentacije Bosne i Hercegovine. 

Sekretar i igrač kluba sjedeće odbojke Spid od 2007 godine.

Radno iskustvo:

 • 2007. – sekretar Sportskog društva invalida SPID Sarajevo
 • Septembar 2013 – 2015. – Trener plivača u Plivačkom klubu Sport Time Sarajevo
 • Septembar 2013 – 2015. – spoljni saradnik na poslovima realizatora programskih aktivnosti za Olimpijski bazen Otoka Sarajevo
 • Decembar 2015 – instruktor skijanja
 • Novembar 2015. – osnivač, predsjednik i trener u Plivačkom klubu Spid Sarajevo
 • Koordinator projekta „Integracija u društvo kroz plivanje“ koji je finansiran od strane UNDP-a u periodu decembar 2017 do juna 2018. godine
 • Koordinator projekta „Plivanje za djecu sa poteškoćama u razvoju – Lotos – zaštita mentalnog zdravlja, Zenica“ finansiran od strane Općine Reggio Emilia, Italija u periodu od maj 2018. godine do juli  2018. godine

 • Realizator projekta „Integracija u društvo kroz plivanje“ koji je finansiran od strane Općine Centar Sarajevo u periodu od juna 2018. godine do decembra januara 2019. godine
 • Realizator projekta „Plivanje kao terapija i integracija za osobe sa posebnim potrebama“ koji je finansiran od strane Općine Stari Grad u periodu od juna 2018. godine do decembra 2018. godine.
 • Koordinator projekta „Plivanje za djecu sa poteškoćama u razvoju – Edukacijsko rehabilitacijski centar Duga, Novi Travnik“ finansiran od strane Općine Novi Travnik u periodu od februara 2019. godine do juna 2019. godine
 • Realizator projekta „Integracija u društvo kroz plivanje“ koji je finansiran od strane Općine Novi Grad u periodu od juna 2019. godine do danas.
 • Koordinator, realizator i nosioc za Bosnu i Hercegovinu Erasmus + projekta „(Re) Play for inclusion“ koji finansira Evropska Unija u periodu od septembra 2018. godine do augusta 2019. godine
 • Realizator projekta „Integracija u društvo kroz plivanje“ koji je finansiran od strane Općine Novo Sarajevo u periodu od juli 2019. godine do danas.
 • Realizator projekta „Hidroterapija za osobe treće starosne dobi“ koji je finansiran od strane Općine Centar u periodu od juli 2019. godine do danas.
 • Realizator projekta „Integracija u društvo kroz plivanje“ koji je finansiran od strane Općine Stari  Grad u periodu od juna 2019. godine do danas.
 • Realizator projekta „Podrška rodiiteljima djece osoba sa invaliditetom“ koji je finansiran od strane UNDP i Švedske ambasade  u periodu od 1.9.-31.11.2021.
 • Ataše Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine na ljetnim Paraolimpijskim igrama Tokyo 2020
 • Šef misije delegacije Bosne i Hercegovine na Zimskim Paraolimpijskim igrama Bejing 2022
 • Šef terena na Svjetskom prvenstvu sjedeće odbojke Sarajevo 2022
 • Učesnik Svjetskog prvenstva u para plivanju, Mnačester 2023Učestvovao je na brojnim seminarima, radionicama, kongresima i konferencijama:

 • II seminar za plivačke trenere (2-3. novembar 2013. godine) organizator: Plivački savez Kantona Sarajevo i Olimpijski bazen Otoka.
 • Physically disabled swimming camp & seminar (2-9. novembar 2015. godine) organizator: Istanbul Metropolitian Municipality Sports Club
 • UNICEF Child Rights Trening: Intergration Child Rights in Development Cooperation (13-14. decembar 2016. godine) organizator: UNICEF  I Europska Unija
 • Halliwick temeljni tečaj (1.2.-7.8. april 2017. godine) organizator: Hrvatski plivački savez osoba sa invaliditetom.
 • 4. Međunarodna konferencija sport, zdravlje, životna sredina (24. novembar 2017. godine) organizator: NIKOLA TESLA UNIVERZITET UNION I FAKULTET ZA SPORT BEOGRAD
 • Pozivni predavač na Giochi del tricolore Reggio Emilia 6 th edition 2018 „Sport come oportunita di cambionato“ (7-13-juli 2018. godine) organizator: Reggio Emilia, Italija
 • Pozivni predavač na seminaru „Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi“ (13. decembar 2018. godine) organizator: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu
 • Pozivni predavač na naučnom skupu „Inkluzivne i edukacijske prakse u BiH i regiji“ (21. januar 2019. godine) organizator: Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu i Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo
 • Pozivni predavač na seminaru „(Re) Play for Inclusion „ (20. februar 2019. godine) organizator kom 018 Niš

Priznanja i nagrade:

Osvajač devet titula prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci,  2011. – do sada  1.mjesto u Premijer lige Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, sezona 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/19

 1. Bronzana medalja na XX Euro kupu u sjedećoj odbojci (Mađarska)
 2. Zlatna medalja na XXII Euro kupu u sjedećoj odbojci (Elblag, Poljska)
 3. Plaketa najuspješnijem sportskom radniku za osobe sa invaliditetom u 2013. godini (dodjeljuje je: Savez udruženja za sport i rekreaciju invalida Kantona Sarajevo)
 4. Plaketa za izvanredne zasluge na omasovljavanju i unapređenju fizičke kulture osoba s invaliditetom (dodjeljuje je: Savez udruženja za sport i rekreaciju invalida Kantona Sarajevo)
 5. Plaketa najuspješnijem sportskom radniku za osobe sa invaliditetom u 2016. godini (dodjeljuje je: Savez udruženja za sport i rekreaciju invalida Kantona Sarajevo)
 6. Zahvalnica treneru godine (dodjeljuje je: JustOut festival)
 7. Muškarac godine Bosne i Hercegovine po izboru SNL Magazina
 8. Priznanje za SPECIJALNA NAGRADA za ostvareni rezultat (dodjeljuje je: Sportski savez Bosne i Hercegovine)
 9. Javno priznanje PLAKETA KANTONA SARAJEVO kao priznanje za postignute sportske rezultate i izuzetan doprinos unapređenja kvaliteta života djece sa invaliditetom, te njihovoj inkluziji u društvenu zajednicu na području Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine (dodjeljuje: Skupština Kantona Sarajevo)
 10. UNICEF nagrada za ŠAMPIONA INKLUZIJE (dodjeljue: UNICEF BIH)
 11. Dobitnik nagrade „Keli“ za humanost u sportu (dodjeljuje Fudbalski klub Sarajevo)
 12. Uspješan sportski trener u paraolimpijskim sportovima – (dodjeljuje: Sportski savez invalida Federacije Bosne i Hercegovine)
 13. POSEBNO PRIZNANJE ZA OSTVAREN VRHUNSKI REZULTAT U 2018. GODINI (dodjeljuje je: Sportski savez Bosne i Hercegovine) 
 14. Priznanje za SPECIJALNA NAGRADA za ostvareni rezultat (dodjeljuje je: Sportski savez Bosne i Hercegovine)
 15. Nagrada za Razvoj sporta u Bosni i Hercegovini (dodjeljuje je: Nezavisne novine – Izbor sportiste godine u Bosni i Hercegovini)