Tarik Kurtanović

Biografija

Rođen 8.11.1997. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja(FASTO) Univerzitetu u Sarajevu 2021. godine. Diplomu Magistra sporta odbranio je 2022. godine tekođe na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, na temu „Uticaji adaptivnog plivanja“.

Svoj prvi posao kao trener plivanja započeo je još kao student prvog ciklusa studija 2019. godine na Olimpijskom bazenu Otoka. Od tada do danas radi u Plivačkom klubu SPID kao instruktor plivanja za osobe sa invaliditetom uzrasta osnovne škole, trener za pomoć pri rehapilitaciji, resocijalizaciji i inkluziji osoba sa invaliditetom, te kao instruktor skijanja.

Tokom svog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja bio je aktivni atletičar gdje je osvojio mnogobrojne nagrade i priznanja na sportiskim takmičenjima. Najveće priznanje iz oblasti sporta „Nagrada za promociju sporta i olimpijskih vrijednosti“, dodijeljeno mu je tokom rada za Plivački klub SPID. Svojim radom i zalaganjem dao je veliki doprinos u promociji para plivanja, gdje sportisti iz ovog kluba postižu zapažene rezultate kako na lokalnim, tako i na regionalnim i svjetskim takmičenjima.