Članovima PK “Spid” donirana nova sportska oprema

U sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Stari Grad Sarajevo, danas je upriličena dodjela nove sportske opreme za 150 članova Plivačkog kluba “Spid”. ReLOaD je regionalni projekat koji se realizuje u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Projekat ima za cilj jačanje partnerstva Read more…

Članovi i članice Plivačkog kluba SPID i “na suhom” jednaki

Online treninzi su prilagođeni svima, bez obzira na to o kojem obliku i stepenu invaliditeta je riječ. Zbog pandemije uzrokovane koronavirusom, u BiH i širom svijeta prekinuta su brojna sportska takmičenja i aktivnosti, a sportisti i parasportisti najčešće treniraju u kućnoj izolaciji. Takvim uslovima rada prilagodili su se i članovi Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva u kojem treniraju i djeca i mladi sa različitim oblicima invaliditeta. Zbog zatvaranja bazena, uz pomoć online plaformi treniraju u Read more…