Za potrebe kreiranja promotivnih materijala u okviru projekta „Inkluzivna škola sporta“, Plivački klub „SPID” raspisuje javni poziv za angažman stručnog lica (1 izvršilac) na period trajanja projektnih aktivnosti (decembar 2019. – juni 2020. godine).

USLOVI:

1. Državljanin/ka BiH,

2. Najmanje SSS,

3. Iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima je eliminatorno.

OPIS POSLOVA:

1. Kreiranje profesionalnih fotografija i promotivnog videa za tri sportska programa u okviru projekta,

2. Kreiranje završnog videa o projektu,

3. Promotivne aktivnosti na društvenim mrežama tokom trajanja projekta.

DOSTAVLJANJE PONUDA:

Popunjen obrazac ponude zajedno sa CV-om posalti na email: klubspid@gmail.com.

Uz prijavu je poželjno poslati i portfolio radova. Rok za dostavljanje ponuda je: 12.12.2019. do 16:00 h.

Ponuda treba da obuhvati jediničnu brutto cijenu za realizaciju navedenih promotivnih aktivnosti.

Naručitelj će najkasnije u roku od pet dana od zatvaranja Javnog poziva za dostavljanje ponuda izabrati najpovoljnijeg ponuđača te istog službeno obavijestiti e-mailom.

Projekat “Inkluzivna škola sporta“ se provodi u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Categories: News