Ilda Kukuruzović

Biografija

Ilda Kukuruzović je rođena 26. septembra 1992. godine u Sarajevu. Nakon završetka Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u 2015. godini stekla je i svoj magisterij na istom fakultetu 2016. godine te stiče zvanje magistar sporta i tjelesnog odgoja. Srednju školu je završila 2011. godine u Petoj gimnaziji u Sarajevu. Tokom svojih studentskih dana, 2012. godine počinje sa radom u PVK „Dabar“ a između 2014. i 2016. godine radi za „Sportanis“ sportsku akademiju. Pored navedenog, kao trener elementarne škole plivanja radila je i u plivačkom klubu Sport time od 2017. do 2022. godine. Tokom 2017. i 2018. godine u sklopu svog pripravničkog staža Ilda je radila na poziciji asistenta u nastavi u Osnovnoj školi „Osman Nuri Hadžić“ u Sarajevu gdje je između ostalog bila zadužena za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. 2018. godine je položila stručni ispit za profesora sporta i tjelesnog odgoja. Od 2016. godine počinje sa radom u PK „Spid“ gdje i danas radi kao trener plivanja za tipičnu djecu i djecu sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Ilda je također instruktor alpskog skijanja za djecu školskog i predškolskog uzrasta.