Đeneta Boja

Đeneta Boja rođena je 05.01.1996. godine u Njemačkoj. Već duži niz godina, nakon višegodišnjeg treniranja, radi elementarnu školu plivanja. Studentica je Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na odsjeku Germanistika – njemački jezik i književnost, gdje završava svoj BA studij. Još od djetinjstva pokazuje želju i volju da pomaže drugima uključujući se kao volonter u najveću svjetsku humanitarnu organizaciju ‘Crveni križ Novo Sarajevo’, Odred izviđača ‘Prvi Dobrinjski’, udruženje ‘Srce za djecu koja boluju od raka’, udruženje ‘Srce puno osmijeha’, AsuBiH, ONAuBiH, te volontira u Centru za slijepu i slabovidnu djecu, Sarajevo, kao i mnoge druge humanitarne akcije. Kao talenat za pjevanje biva angažovana u horovima kao solo pjevač, dobitnik je mnogih priznanja kako za pjevanje, tako i za humanost. Đeneta je izuzetno sretna da može doprinijeti radu PK Spid u kojem radi i djeluje od 2016. godine. Svakodnevnu motivaciju nalazi u PK Spid kroz rad sa djecom, koja je, kako ona kaže, čine boljom osobom. PK Spid nije samo klub, to je način života, koji pruža djeci da se uključe ravnopravno u zajednicu. Našom parolom ‘Radim na sebi, da bih pomogao tebi’ svakim danom činimo korak dalje ka inkluziji i pružanju boljeg kvaliteta života djeci.