Amra Arapović

Biografija

Amra Arapović rođena je u Sarajevu 25.6.1998. godine gdje završava i osnovnu školu, a potom i srednju školu Gimnaziju Obalu. Godine 2017. upisuje Fakultet sporta i tjelesnog odgoja također u Sarajevu na kojem diplomira 2021., a potom magistrira 2022.godine te postaje Magistar sporta i tjelesnog odgoja. Dobitnica je priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu za I i II ciklus studija kao jedan od najboljih studenata.

Počevši sa svojim radom kao trener plivanja u Plivačkom klubu Sport Time, nedugo nakon toga se pridružuje timu Plivačkog kluba SPID u augustu 2022. godine gdje najveću pažnju posvećuje elementarnoj školi plivanja kao i radu sa osobama sa invaliditetom. Uporedo obavlja i posao profesorice-pripravnice sporta i tjelesnog odgoja u jednoj školi u Sarajevu. Ljubav prema sportu datira još od djetinjstva, od kojeg, sve do danas, aktivno igra odbojku.

Pored svoje igračke karijere, od 2016. do 2019. godine je radila i kao odbojkaški trener u OA ”SMEČ” sa pionirskim uzrasnim kategorijama. Na Svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci koje se održavalo u Sarajevu 2022. godine radila je u organizacionom timu što za nju predstavlja jedno od najvećih iskustava. Kroz rad sa djecom u PK Spid svakodnevno pronalazi sreću i ispunjenost, a ljubav koju zauzvrat nesebično dobija dodatno je motiviše, ne samo u poslu, nego i cjelokupnom životu jer pomažući drugima zapravo pomažemo sebi postajući na taj način najbolja verzija nas samih.