U okviru projekta “Akademija adaptivnog sporta” trenutno je u toku realizacija prvog sportskog programa, adaptivno plivanje prema Halliwick konceptu. Projekat #ReLOaD finansira @Europska unija u Bosni i Hercegovini, implementira @UNDP Bosnia and Herezegovina u partnerstvu sa @ocina centar.

Categories: News