program rada

Program našeg rada sastoji se u treningu plivanja u kojem ispunjavamo sve potrebne pedagoške i fiziološke principe.Svakom našem članu pristupamo individualno i principom postupnosti nastojat ćemo da mu motoričko znanje u oblasti plivanja podignemo na viši nivo, kao i da njegovo zdravlje podignemo odnosno održavamo na jednoj kvalitetnoj razini.