program i ciljevi

Programski ciljevi i djelatnosti udruženja su:

• Razvoj i unapređenje sporta za osobe sa invaliditetom na području Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine i šire bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti;

• Podsticanje i promoviranje programa omasovljavanja sportista osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom;

• Stvaranje društvenih, materijalnih i stručnih uslova za što šire uključivanje osoba sa invaliditetom u sportske i druge aktivnosti;

• Utvrđuje način i strukturu obrazovanja stručnih kadrova za rad sa osobama sa invaliditetom;

• Uspostavljanje i ostvarivanje međunarodne saradnje sa sličnim organizacijama sporta za osobe sa invaliditetom;

• Predstavljanje Bosne i Hercegovine na međunarodnim takmičenjima;

• Organizovanje seminara, okruglih stolova, debata i drugih stručnih skupova, organizovanje, sprovođenje i učestvovanje na domaćim i međunarodnim takmičenjima u skladu sa Zakonom;

• Zadaci vezani za razvoj sporta osoba sa invaliditetom, a koji nisu posebno nabrojani;

• Radi uspješnog izvršenja ciljeva i zadataka Udruženje može da sarađuje sa nadležnim državnim tijelima Bosne i Hercegovine, udruženjima, preduzećima, vaspitno – obrazovnim ustanovama i drugim stručnim institucijama i organizacijama;

• Vođenje računa o zdravstvenoj zaštiti takmičara, vođenje računa o zaštiti sportista od dopinga i nedozvoljenih sredstava;

• Širenje olimpijskih ideala i jačanje Olimpijskog pokreta;

• Organiziranje obuke djece i mladih osnovama plivanja te stvaranje uvjeta za bavljenje i unapređivanje plivačkog sporta;

• Provođenje programa treninga i takmičenja;

• Sudjelovanje u sportskim takmičenjima;

• Utvrđivanje kriterija i pravila za finasiranje određenih sportskih djelatnosti koje Udruženje ostvaruje vlastitim aktivnostima;

• Osnovati subjekte za privrednu i drugu djelatnost pod uslovima utvrđenim Zakonom;